تبلیغات
سلامت باش salamatbash سیدرضا موسوی-salamatbash سلامت باش به ""سلامت باش ""خوش امدید.لطفا" هرگونه انتقاد و یا پیشنهاد خود را از طریق لینك << نظر یادت نر>> ارسال فرمائید -سیدرضا موسوی

سلامت باش salamatbash

--------

پزشکی ایران در عهد ساسانی

اصول علم پزشکی در زمان ساسانیان همان روایت‌ها و دستورهای اوستا بوده به اضافه قسمتهائی از طب هندی و یونانی و مخصوصا در اواخر طب بقراط که به آن مخلوط گردیده بود. به طوری‌که نوشته‌اند یکی از مؤلفان و محققان از روی اوستا ۴۳۳۳ نوع بیماری روحی و جسمی را گردآوری کرده که در بین بیماریهای جسمانی و بدنی ، سردی و خشکی و بوی بد و گرسنگی و تشنگی و پیری و غم و اندوه هم نام برده شده است.


پزشکی ایران در عهد ساسانی-سلامت باش

در هوسپارم نسک ۱ مطالب زیادی در باب پزشکی و پزشکان نوشته شده ، از آن جمله متذکر گردیده که اهورمزدا برای درمان هر‌بیماری ، گیاهان مخصوصی آفریده است که با بکار بردن آن ، بیماریها درمان می‌شده‌اند. در همین نامه برای پزشک بر حسب گروه‌های گوناگون و پایه تخصص و تبحر دستمزد حق‌القدم تعیین گردیده که نسبت به شخصیت و شأن و دارائی اشخاص و همچنین ضعف و شدت درد یا عمل جراحی عضوی از اعضاء بدن تغییر می‌نموده است.

برای درمان سه راه وجود داشته: بکار بردن داروهای طبی و ریشه گیاهان و نباتات ، جراحی ، سوزانیدن و داغ کردن. در وندیداد این سه راه درمان ذکر شده ولی مرحله سومی را درمانهای روانی و روحی دانسته که با ورد و دعا از روی کتابهای مقدس دینی به عمل می‌آمده و گاهی هم مؤثر می‌گردیده است.

پزشکان بیماریهای روحی و روانی از پزشکان بیماریهای جسمی و بدنی جدا و جزو دسته روحانیان و مؤبدان بوده‌اند. عقیده به ارواح خبیثه و زیان رساننده نادیدنی و چشم بد و ناپاک حسودان و سحر و جادوی دشمن ، در این زمان رایج بوده و از این جهت بیماران روحی و روانی را نزد مؤبدان می‌بردند و آنان آیاتی را که در حق « َاَشهَ و هیشتَه» «راستی و درستی» و یا « آریامه » یا« هائومه» « صفات خداوندی» نازل شده به بیمار می‌خواندند و او را از سر تا پا در پارچه سفیدی می‌پیچیدند و هر چند یکبار نام اهریمنانی که به نظر موجب ناخوشی و آزار بیمار را فراهم ساخته ، می‌خواندند و بدین وسیله رفع شر آنها از سر بیمار می‌شد. [۱]

در طب یونانی با تعادل چهار طبع مخالف : « برودت ، حرارت ،‌رطوبت ، خشکی » صحت و سلامتی بدن تأمین می‌گردیده است.‌طب ایرانی نیز این اصل را به صورت دیگر و با تطبیق به اصول مندرجات کتابهای زرتشتی ، قائل بوده و ملاک عمل قرار ‌می‌داشته‌اند. خوراک خوب ،‌ بایستی از مواد و عناصری که بدن از ان ترکیب یافته و برای رفع کم‌بود این عناصر بدان نیاز داشته ، تشکیل گردد. غذا باید به حد کافی حرارت ( عنصر آتش ) داشته باشد تا سردی را دفع نماید و مواد خاکی آن با عنصر خاکی بدن و هوای موجود در آن با هوای خالص ترکیب شده در مزاج جذب گردد و در همه حال ، در خوردن غذا رعایت تعادل را می‌نموده‌اند.

برای پاکی و تقویت خون می‌کوشیدند و عقیده داشتند ،‌ همانطور که جلا و شفافیت ظاهری چهره با خون سالم تولید می‌شود ، جلا و شفافیت ظاهری چهره با خون سالم تولید می‌شود ، جل او سلامت درون نیز با خون پاک به وجود می‌آید. از واگیری پاره‌ای از ناخوشیها آگاه بودند و پزشکان در دیدار از این گونه بیماران به یاد داشتندکه تا خود را پاک ننمایند ، به بازدید بیمار دیگری نروند تا سبب سرایت ناخوشی به سایرین نگردد.

انداختن جنین در حکم قتل عمدی و بعد از زمانی که روح در نطقه دمیده می‌شود ، که بر حسب مندرجات اوستا ، بعد از چهار ماه و یکروز از عقد نطفه تعیین گردیده ، چنانچه جنین را از بین می‌بردند ، گناهکار و تحت تعقیب قانونی قرار می‌گرفتند. علاوه بر این مرتکب نجس و ناپاک تشخیص داده می‌شد و موظف بوده است تا برطرف شدن دوران نقاهت و ضعف تا بیست متری آب و آتش نزدیک نشود و برای برگشت سلامتیش شرابی خفیف و شیری تجویز می‌نموده‌اند. القفطی۲ در کتاب اخبار‌الحکماء نوشته است :‌« ایرانیان در علوم پیشرفتهای سریع کردند و روشهای جدید برای معالجه بیماریها و اصول تداوی به وجود آوردند تا جائیکه معالجات آنان بالاتر از معالجات یونانیان و هندیان شناخته شد. به علاوه پزشکان گندیشاپور روشهای علمی اقوام دیگر را می‌پذیرفتند و آنها را با تجربیات و اکتشافات خود تلفیق می‌کردند و تغییر می‌دادند. برای فن طبابت مقرراتی وضع کردند و کارها و مطالعات علمی خود را یادداشت و ثبت می‌نمودند

پزشک بیماران جسمی باید پس از آموختن دانستنیهایی که لازمه اشتغال به این پیشه بوده است ، زیر آزمایش قرار گیرند ، و چنانچه از عهده امتحان بر‌می‌آمده به او گواهی پزشکی داده می‌شد و پیش از آنکه یک فرد زرتشتی را درمان نماید باید یک نفر از بیماران سایر ادیان را درمان نماید و چنانچه از عهده طبابت برمی‌آمد ، اجازه پیدا می‌کرد که همکیشان خود را نیز درمان نماید اگر سه بار بیمار در اثر بی مبالاتی یا سوء‌تشخیص او ضمن درمان می‌مردند ، برای همیشه از شغل طبابت محروم می‌گشت.

بیماران در بدو امر موظف بوده‌اند ، به پزشکان ایرانی مراجعه نمایند و چنانچه درمان آنها بدون نتیجه می‌شد ، حق داشته‌اند به پزشکان بیگانه مراجعه کنند ، در غیر این صورت خطاکار بوده‌اند. در دربار پادشاهان اغلب پزشکان بیگانه« یونانی – هندی – سریانی » هم بوده‌اند.

پزشک خوب باید از عهده عمل پزشکی و شناسائی اعضاء و جوارح بدن برآید واز عوارض دردها و خواص گیاهان به خوبی آگاه باشد و کتاب زیاد خوانده باشد ، بیماران خود را عیادت نماید. مردم نیز موظف بوده‌اند وسیله آمد و رفت و آسایش پزشک را فراهم سازند.

پزشک خوب در بند مادیات نبوده و بهترین آنان کسی بوده که شغل طبابت را محض رضای خدا و خدمت به نوع انجام می‌داده و پست‌ترین آنها کسی بوده که برای دریافت پول زیاد طبابت می‌نموده است. مقام پزشک در ایران ساسانی ارجمند و گاهی تا پایه وزارت و مشاوری پادشاه پیش

_____________________________

۱-Husparam – Nask

2- ابوالحسن علی ابن یوسف جمال‌الدین معروف بابن قفطی از اهل قفط که تا زمان مرگ پدردر قاهره می‌زیسته از دانشمندان بنام قرن هفتم هجری است (۶۴۶ تا ۵۶۳ ه . ق برابر ۱۲۴۸ تا ۱۱۶۷ م ) و صاحب تألیفات زیادی می‌باشد.

[۸] می‌رفته است. در جنگها چنانچه پزشکانی در بند سپاهیان ایران قرار می‌گرفتند با آنها مانند گرفتار رفتار ننموده ، ‌بلکه با کمال احترام پذیرائی می‌شدند و مقدم آنان گرامی و مغتنم بوده است. رئیس پزشکان جسمی را ِاران درست‌بذ ۳ و رئیس همه پزشکان اعم از جسمانی و روانی زروتشتروم ۴ که شاید عنوان همان موبدان موبد بوده است ، می‌نامیده‌اند.

چشم‌پزشک و ستور‌پزشک هم بوده و داروهائی جهت گزیدگی سگ‌هار وجود داشته است. محکومین به اعدام را گاهی بر حسب در‌خواست پزشکان برای عمل تشریح و جراحی و آزمایشهای پزشکی در اختیار آنان قرار می‌دادند.

در فرهنگ جغرافیای یاقوت ( معجم البلدان ) نوشته شده که : در ریو‌اردشیر ( ریشهر نزدیک بوشهر فعلی ) از توابع ارّجان عده‌ای از دبیران به نام گشته دبیران مأمور بوده‌اند مطالب مربوط به امور دینی و پزشکی و ستاره‌شناسی را بنویسند و ثبت نمایند.

از پزشکان معروف زمان انوشیروان که رئیس پزشکان دربار بوده « برزویه» ۵ حکیم معروفاست که می‌نویسند پس از باز‌گشت او از هند مورد احترام زیاد انوشیروان قرار گرفت و او را پهلوی خودش نشانید و به وی گفت: هر چه بخواهی به تو خواهم داد ، هر چند شرکت در پادشاهی باشد.

برزویه علت برگزیدن پیشه پزشکی را ، در کلیه دمنه شرحی نوشته که مفاد آن چنین است:

« پدر من از سپاهیان ( اسواران ) بود و مادر از خاندان روحانیان دین زرتشت . نخستین نعمتی که خداوند تعالی برمن ارزانی گردانید ، دوستی پدر و مادر و عنایت ایشان بر من بود. چنانچه از دیگر فرزندانشان مستثنی بودم… چون سال عمر به هفت رسید ، مرا بر خواندن علم طب رغبتی صادق آمد و در تعلیم آن می‌کوشیدم تا بدان صفت شهرتی تمام یافتم و در معالجه بیماران راهنمائی شدم . آنگاه نفس خویش را میان چهار کار که تکاپوی اهل دنیا از آن نتوان گذشت مخیَّر گردانیدم: تحصیل مال ، آسایش و خوشگذرانی ، نام نیک ، پاداش اخروی . و پوشیده نماند که علم طب نزد همه خردمندان و در همه دنیا ستوده است و در کتابهای طب آورده‌اند که فاضل‌ترین اطبا آن است که بر علاج از جهت ثواب آخرت موا‌ظبت نماید که در پرتو آن سیرت ، بهره دنیوی هم بیابد. چنانکه غرض کشاورز در پراکندن تخم دانه باشد که قوت اوست. اما کاه که علف مستور است خود بالتبع حاصل آید. در جمله بر این کار اقبال تمام کردم و هر کجا بیماری نشان یافتم که در وی امید بهبودی بود معالجه او برای خدا و بدون چشم‌داشت دریافت مزد ،کردم و چو‌ن یک چندی بگذشت و طایفه‌ای از امثال خود را در مال و جاه بر خویشتن پیش دیدم ، ‌نفس بدان مایل گشت ، و هوس مراتب و لذات این جهانی بر خاطر گذشتن گرفت و نزدیک آمد که پای از جای برود.

با خود گفتم ای نفس میان سود و زیان خویش فرق نمی‌توان کردن و خردمند چگونه آرزوی چیزی کند که رنج و تعب آن بسیار باشد و انتفاع از آن اندک ، ‌و اگر در عاقبت کارها و هجرت سوی گور فکرتی و اجبداری ، حرص و آز این عالم فانی بر تو بسر آید. از این رای ناصواب در گذر و همت بر ثواب آخرت نما که راه ترسناک است و یاران ناهمراه ، و مرگ نزدیک ، و هنگام رفتن نامعلوم . زنهار در توشه آخرت تأخیر جایز نشمری . سزاوار آن است که بر معالجت مواظبت کنی و به آن التفات نمائی که مردمان قدر طبیب ندانند ، لیکن در آن نگر که

_____________________________

۳-Eran Drustbadh

4-Zaratushtrome.

5-boarzoe.

[9] اگر توفیق باشد و یک نفس را از چنگال درد خلاص بخشی سبب آمرزش تو شود. آنجا که جهانیان از بهره آب و نان و زندگی با همسر و فرزند محروم مانده و به دردهای مزمن و مهلک گرفتار گشته‌اند ، اگر در درمان ایشان برای خشنودی خدا اقدام نمائی ، اندازه خیرات و ثواب آن که تواند شناخت چون بر این وجه در نبرد با نفس مبالغت نمودم ، راه راست باز آمد ، و برغبتی پاک و بی‌ریا روی به درمان بیماران آوردم و روزگار دراز در آن مستغرق گردانیدم تا به فرخندگی آن ، درهای روزی بر من گشاده گشت و صلات و مواهب پادشاهان بر من متواتر شد و پیش از سفر هند‌وستان و پس از آن انواع دوست‌کامی دیدم و به جاه و مال از امثال و اقران بگذشتم و آنگاه در آثار و نتائج علم طب تأملی کردم و فوائد آن را بر صحیفه دل نگاشتم و به هیچ علاجی در وهم نیامد که موجب صحت اصلی تواند بود..»

دکتر سیریل الگود ۶ پزشک و خاورشناس معاصر ضمن مقاله‌ای تحت عنوان « علم ایرانی » درکتاب میراث ایران می‌نویسد: «….وضع آبرومند و مقام ارجمند طبیب را در جامعه کنونی دنیا تا حد زیادی می‌توان مدیون ایرانیان دانست. صرف نظر از چند مورد استثنائی باید گفت که در یونان و رم پزشکان در وضعی بد و بی‌آبرو می‌زیسته‌اند. اما از مدارک تاریخی که از ایرانیان به جا مانده معلوم می‌شود ، که طبیبان به مقام مشاوری پادشاه می‌رسیده‌اند. پزشکان یونان که در جنگ با آتن ، یا پزشکانی که در جنگ با روم شرقی « بیزانته» به اسارت درمی‌آمدند ، با عزت و احترام پذیرفته می‌شدند و با آنان مانند اسیر رفتار نمی‌شد ، بلکه به صورت مهمانان ناخوانده پذیرایی می‌شدند. گاهی بزرگترین مشاوران پادشاه که در حقیقت دست راست او بودند ، از میان پزشکان انتخاب می‌شدند

احراز‌کننده مقام وزرک فرمازار۷ « نخست وزیر یا صدراعظم فعلی » باید جامع کمالات و فضائل نیک و دانشمند و پرهیزگار و آگاه به رموز کشور‌داری و سیاست باشد و ضمنا طبیب حاذقی هم باشد که هنگام حاجت بتواند شاه را معالجه نماید.

ضمن مقاله دیگری که درباره « گندیشاپور » و دانشکده پزشکی و بیمارستان وابسته بدان بحث خواهد ، قسمتهای دیگری از پیشرفت و پایه عالی این علم در عهد ساسانی بیان خواهد گردید. [۱۰]

_____________________________

۶-Cyril Elgood.

7-Vusurg Framadhar.

مطبوعات کشور را با کلیک روی تصاویر روزنامه در سلامت باش


» سونوگرافی غیرضرور و پولی متخصصان زنان ممنوع شد ( شنبه 26 اردیبهشت 1394 )
» هلال احمر ایران در جمع 10 جمعیت برتر دنیا است ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» انتصاب مدیر عامل جدید بیمه سلامت ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» وزیر بهداشت: درمان چاه عمیقی است که پر نمی شود/ برنامه تغییرات بنیادین در آموزش پزشکی ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است ( جمعه 13 تیر 1393 )
» برای بیماران دچار فیبریلاسیون دهلیزی وارفارین بهتر از آسپیرین است ( جمعه 13 تیر 1393 )
» نظر یادتون نره ( پنجشنبه 12 تیر 1393 )
» پوکی‌استخوان در کمین مبتلایان به آپنه‌خواب ( جمعه 29 فروردین 1393 )
» فلفل ضدسرطان پروستات ( جمعه 29 فروردین 1393 )
» چسب‌های استخوان به جای استخوان مصنوعی ( جمعه 29 فروردین 1393 )
» استخدام ۷۵۰۰ پزشک و بهورز در شبکه بهداشت کشور ( جمعه 29 فروردین 1393 )
» اجازه دهید دانش‌آموزان در کلاس بلند شوند! ( سه شنبه 13 اسفند 1392 )
» علت خونریزی واژن در بارداری چیست؟ ( سه شنبه 13 اسفند 1392 )
» این خوردنی‌ها را با هم نخورید ( سه شنبه 13 اسفند 1392 )
» 7 دلیل برای خوردن تخم مرغ صبحانه ( دوشنبه 12 اسفند 1392 )
» سرانجام ژن چشمه جوانی کشف شد ! ( یکشنبه 10 آذر 1392 )
» آلوئه ورا را به پوستتان نزنید ( یکشنبه 10 آذر 1392 )
» سوزاندن چربی با روش های جدید ( یکشنبه 10 آذر 1392 )
» سخنگوی دولت: 9 میلیارد دلار از دارایی های بلوكه شده ایران آزاد شد ( یکشنبه 19 آبان 1392 )
» عفونت های سیکلوسپور- آیا در خطر هستید؟ ( یکشنبه 19 آبان 1392 )
» سفر وزیر بهداشت به عنوان عضو بنیاد نورآوران سلامت به منطقه زلزله‌زده ورزقان ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» دکتر محمود طباطبایی: پوکی استخوان در زنان 5برابر بیشتر از مردان است ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» • رژ لب هایی که موجب سرطان لب می شوند ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» آیا تبخال می‌تواند كشنده باشد؟+ درمان سریع ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» • بیماری مارفان را بشناسیم ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» رشد 10 درصدی غرق شدگان در خزر ( دوشنبه 29 مهر 1392 )
» نگرانی از کاهش 40 درصدی بودجه بهداشتی كشور ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» وزیر بهداشت: 20 قلم داروی بیماران صعب‌العلاج بیمه می‌شود ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» نامه وزارت بهداشت برای لغو مجوز عرضه شیر فله ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
» تکذیب شایعه مرگ تعدادی از هموطنان به دنبال مصرف استامینوفن ( دوشنبه 8 مهر 1392 )
موضوعات
» اخبار سلامت (314)
» بازار سلامت باش (4)
» آموزش سلامت (143)
» مبارزه با بیماریها (177)
» سلامت کودک (81)
» سلامت روان (60)
» سلامت محیط و حرفه ایی (13)
» سلامت خانواده ( بهداشت خانواده ) (100)
» سلامت دهان و دندان (20)
» اطلاعات داروئی (26)
» دانستنیهای سلامتی (130)
» آشنایی با رشته های شاخه علوم پزشکی و بهداشتی درمانی (6)
» سیاسی اجتماعی (4)
» اخبار بابلسر (21)
» گالری عکس های جالب سلامت باش (4)
» اخبار مازندران (17)
» اخبار علمی (166)
» اخبار علمی ترجمه شده (9)
» دنیای IT آی تی (4)
» اخبار فن آوری (27)
» اخبار اجتماعی (171)
» اخبار هنری (2)
» اخبار روز (54)
» اخبار ورزشی (11)
» اخبار حوادث (10)
» فرصت های شغلی در رشته های بهداشتی و درمانی (3)
» پاسخ ها (3)
» ترفندهای جالب برای کامپیوترتان (18)
» دانلود سرای سلامت خبر (2)
» مطالب برگرفته ار سایت سازمان جهانی بهداشت (1)
» عجیب اما واقعی (73)
» شرح وظایف واحدهای بهداشتی درمانی (8)
» آموزشی (19)
» آیین نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی (22)
» آخرین اخبار از شیوع آنفولانزای A نوع ( H1N1) در ایران و جهان (12)
» دانستنیها (69)
» مدیریت و تحول سازمانی (11)
» مناسبت های ملی، مذهبی و بهداشتی روز (79)
» زنگ تفریح (31)

مطالب پربازدید

» چگونه درد آمپول را در کودکان کاهش دهیم؟
» اگر زانو هایتان درد میکند یا صدا میکند این مقاله را بخوانید
» دل عزاییل برای این دو نفر سوخت‎!‎
» رایج ترین نام خانوادگی در بین ایرانیان چیست؟
» عوامل مؤثر درآموزش و یادگیری دانش‌آموزان دچار اختلال یادگیری
» قبل از امتحانات آدامس بجوید
» جریان‌های شکافنده مهمترین علت غرق شدگی در دریای خزر-قسمت دوم و پایانی
» جریان‌های شکافنده مهمترین علت غرق شدگی در دریای خزر-قسمت اول
» خطراتی كه جمعیت جهان را تهدید می‌كند
» پزشکی ایران در عهد ساسانی
» مستر بین از تصادف جان به در برد
» مادر طلبه ناهی از منكر : خانم وزیر بهداشت! این جوانان 20 ساله حال مرا فهمیدند اما شمایی كه مادر هستید، حال مرا نفهمیدید!
» جوان ترها مراقب باشند به بیماری ام اس مبتلا نشوند
» آیا می دانید بیماری ام اس MS چیست؟
» تصاویری از پرموترین دختربچه جهان/ دختر گرگ نما در “گینس” ثبت شد
» تصاویر مترسک از هر مدل!!
» کاریکاتور انواع و اقسام گداها
» عجیب ترین حیوانات دنیا
» تصاویر جدیدترین حیوانات کشف شده در سال 2010
» تصاویر مواد غذایی با طرح های عجیب
» فرش بافته شده از تار عنکبوت
» مضرات لامپ های کم مصرف ! بمب‌های شیمیایی کوچکی که در خانه نگه می‌داریم
» تاریخچه؛ اهداف ، وظایف و واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران:
» چگونه یک نوار قلب را تفسیرکنیم؟
» تبدیل نام خود به فارسی باستان خـــــــــــیـلـــــــــــــی عالیـــــــــــــه!!!!!!!!!!!!!!!شما هم امتخان کنید
» واقعیت های حیرت انگیز در مورد پشه ها
» کشف موجود فضایی در مکزیک
» کشف یک مار بوا با طول بیش از 3 متر در بابلسر
» آمار لحظه به لحظه جهان را در موضوعات مختلف به صورت آنلاین و فارسی ببینید
» مشاهده آنلاین كانال های تلویزیون
» دانستنیها
» منتخبی از تصاویر و آثار جشنواره های شنی برگزار شده در بابلسر
» نکاتی چند در رابطه با مزایا و استفاده از لامپهای کم مصرف
» محل خودکشی هیتلر+ عکس
» باقری لنکرانی بعد از وزارت چه می کند؟
» آیا میدانستید....!؟
» طالع بینی ازدواج
» تصاویری از سیر تکاملی مرسدس بنز
» نقش مرکز سلامت روان جامعه نگر
» تاریخچه تاسوعا 5-10-88
» تاثیرات سوء استفاده از رنگها و اسانسهای خوراكی در طبخ غذاهای خانگی
» منزلت شب قدر
» دكتر کامران باقری لنكرانی
» دکترمرضیه وحید دستجردی
» میلاد امام حسن مجتبی (ع)
» روز بهورز مورخ 12-6-88
» حضرت خدیجه علیها‏السلام
» افسردگی در زنان کارمند بیش از زنان خانه دار است
» اعتلای مدیریت در نظام اداری و ارتقاء منزلت اجتماعی کارکنان دولت
» زندگینامه بزرگ منجی عالم بشریت حضرت امام مهدی (عج)
» تصاویر مجسمه های شنی
» پخش مستقیم از حرم حضرت اما رضا(ع) وحرم حضرت امام حسین(ع) وحرم حضرت اباالفضل العباس(ع)

لیست سایت های مفید

» دنیایی به نام «من»
» وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
» سازمان جهانی بهداشت(WHO)
» سایت اتحادیه بین المللی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
» وبلاگ ایدز این هفته مربوط به سازمان ملل
» سایت مرکز کنترل وپیشگیری ازبیماریها
» دانشگاه علوم پزشكی مازندران
» دانشگاه علوم پزشكی بابل
» دانشگاه علوم پزشكی گیلان
» دانشگاه علوم پزشكی گلستان
» دانشگاه علوم پزشكی تهران
» دانشگاه علوم پزشکی مشهد
» آموزش آنلاین و رایگان زبان انگلیسی( OLC )
» دانشگاه تربیت معلم
» دانشگاه تربیت مدرس
» دانشگاه امام صادق(ع)
» پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
» پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی
» پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
» سید محمد خاتمی
» دکتر محمود احمدی نژاد
» مجلس شورای اسلامی
» كتابخانه ملی ایران
» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
» کاریابی
» خبرگزاری جمهوری اسلامی
» خبرگزاری مهر
» خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)
» خبرگزاری میراث فرهنگی
» خبرگزاری فارس
» روزنامه ایران
» روزنامه اطلاعات
» روزنامه جمهوری اسلامی
» روزنامه جام جم
» مازندنومه
» مزرعه گل کامران
» ایران ورزشی
» روزنامه کیهان
» مجتمع فنی تهران
» لیست لینک ها

آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما


سلامت باش- سایت اصلی : سیدرضا موسوی کارشناس سلامت

مقدمه :
به راستی سلامت چیست؟ و
چرا در جوامع پیشرفته امروز نیز، سلامت به عنوان یک مسأله ی همچنان جدی، پر رنگ و دغدغه آفرین است؟

معمولاً وقتی از سلامت سخن به میان می آید؛ ناخود آگاه پزشک و بیمارستان و بستر بیماری به ذهن متبادر می شود. اما واقعیت این است که این معنا از سلامت، تنها بخشی از آن مفهوم را افاده می کند. وقتی می گوییم سلامت، هم سلامتی جسم در نظر است و هم سلامت روان از آن مراد می شود. سلامت جسم و روان مثل زنجیر به هم وابسته اند؛ و هر یک تقویت کننده ی دیگری است . امروزه وقتی از سلامت سخن به میان می آید؛ جنبه روانی و به خصوص اجتماعی آن نیز مطرح است. چون در حالی می توان توقع داشت فرد فرد جامعه از روانی سالم برخوردار باشند؛ که مناسبات اجتماعی سالم باشد.
مثلی است که می گوید: «سلامت همه چیز نیست. اما همه چیز بدون سلامت هیچ است» .

این وب نوشته کاملا"بصورت خصوصی و با هزینه شخصی اداره می شود و هیچ ارتباطی با اداره یا نهاد دولتی یا غیردولتی ندارد.
ضمنا"برای حفظ اصول اخلاقی و امانت داری، ::: salamtbash سلامت باش::: را به عنوان منبع مورد استفاده، ذکر فرمایید.
ایجاد کننده وبلاگ : سیدرضا موسوی


Msn bot last visit powered by  Bots Visit free counters Iranbloglist.com Free counter and web stats